74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Podsumowanie Alchemii teatralnej 2018

„Alchemia teatralna” to projekt łączący wszystkich, którzy kochają teatr i chcą go poznać od kulis. Nie istnieją tutaj bariery pokoleniowe ani środowiskowe — „Alchemia” to przestrzeń spotkania i współdziałania młodzieży, dorosłych i starszych. Razem pracują tu na warsztatach i występują na scenie uczniowie szkół podstawowych i studenci Uniwersytetu III Wieku. Rozwijają oni swoją kreatywność, poznają się i inspirują nawzajem, zapominając o stereotypowych przeświadczeniach, jakie mieli na swój temat. „Alchemia” łączy edukację i twórczą artystyczną pracę z życzliwym otwarciem się na drugiego człowieka, które jest podstawą kulturalnego i społecznego rozwoju. Z różnorodnych „alchemicznych” propozycji (pokazy sceniczne, warsztaty, lekcje, konkursy, spotkania z aktorami) skorzystało w 2018 roku ponad 3000 osób, co świadczy o tym, że teatr w Świdnicy żyje, a „Alchemia teatralna” ma wiernych i przychylnych odbiorców, dzięki którym wciąż może się rozwijać.

„Alchemia teatralna” w 2018 r. zorganizowała 24 wydarzenia:
a)cykl 3 warsztatów, których prowadzenia podjęli się aktorzy oraz wykładowcy uczelni artystycznych,
b) 5 prezentacji twórczych,
c) 1 konkurs na dramat teatralny,
d) 4 lekcje z zakresu wiedzy o teatrze, 3 poprowadzone przez prof. Mirosława Kocura i 1 przez doktoranta Krzysztofa Dixa
e) 3 spotkania z aktorami 
f) 1 warsztat z pisania dramatu poprowadzony przez dramaturga Mateusza Pakułę
g) 3 warsztaty/konsultacje recytatorskie poprowadzone przez Juliusza Chrząstowskiego
h) 4 spacery tematyczne po teatrze świdnickim
Zajęcia adresowane były do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, a instruktorami byli Juliusz Chrząstowski, Oskar Hamerski, Andrzej Błażewicz (aktorstwo), Tomasz Dajewski (ruch sceniczny), Dariusz Jaros i Dominik Strycharski (praca z głosem).
Produktem finalnym warsztatów było 5 prezentacji twórczych:
1 MÓWIĆ (27.04)
2. BAL (20.06 i 24.09)
3. My body No body (8.07 i 14.09)
4. KOMBINACJE (17.10)
5. Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie (7,8,9.12)
Konkurs na dramat teatralny ogłoszono w kwietniu 2018, czas przyjmowania prac kończył się 4 czerwca 2018. W kategorii Oddziały Gimnazjalne wyróżnienia (po 200 zł) otrzymały Martyna Jończyk („Zadane”) i Sara Saadain („Dość”). W kategorii Szkół Średnich nagrodę główną (500 zł) otrzymał Filip Pawlik („Co wiem o Janie Klacie i jego dziwnej jaździe samochodem po narkotykach”), a wyróżnienia (po 200 zł) otrzymały Jadwiga Klata („Demony. Kilkustronicowy monodram o depresji”), Katarzyna Chamera („Jezus, czyli wierszem napisana spowiedź jedenastoletniego XY po trzecim końcu świata”) i Michalina Grabińska („Naprawdę bardzo smutny dramat”). W kategorii Dorosłych wyróżnienia (po 200 zł) otrzymali Anna Furmanowicz („Łóżko”) i Łukasz Kaźmierczak („Huśtawka”).
Lekcje o teatrze poprowadził prof. Mirosław Kocur na temat SZALEŃSTWO W TEATRZE (29.09) TEATR ANTYCZNEJ GRECJI (13.10), TEATR W CZASACH SZEKSPIRA (1.12) oraz doktorant Krzysztof Dix ZWIERCIADŁO REŻYSERA (4.06)
Gośćmi Alchemii teatralnej byli: Przemysław Bluszcz (10.06), Krzysztof Kowalewski (30.09), Gabriela Muskała (12.10)
Zrealizowano warsztat z pisania dramatu który poprowadził dramaturg Mateusz Pakuła (11 i 12.05), konsultacje recytatorskie poprowadzone przez Juliusza Chrząstowskiego (9.03, 6.04) oraz 4 spacery tematyczne, które poprowadziła Halina Szymańska ( 19.03, 12.04, 23.10, 21.11)