74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

performance do projketu CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA

 

Performance „Fascynacje literackie świdniczan” — wiersze Danuty Saul Kawki i Franciszka Kawki Z UDZIAŁEM MŁODZIEZY ALCHEMII TEATRALNEJ